طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

الحقوق العينيه التبعيه: التامينات العينيه في القانون المدني: <الرهن الرسمي - حق الاختصاصي> ، <الرهن الحيازي> - حقو