طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

برنامه ریزی منطقه ای: برداشت سیستمی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220242712۲۴۲۷۱۲۱کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330242713۲۴۲۷۱۳۲دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10330242714۲۴۲۷۱۴۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10850242715۲۴۲۷۱۵۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850242716۲۴۲۷۱۶۵دانشکده مدیریت و حسابداری0