طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حسابرسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۰۸۵۵۱۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۰۸۵۵۲۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
10650208553۲۰۸۵۵۳۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10850208554۲۰۸۵۵۴۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
10650208555۲۰۸۵۵۵۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10850208556۲۰۸۵۵۶۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
10650208557۲۰۸۵۵۷۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0