طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

استانداردهاي حسابرسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10850180684۱۸۰۶۸۴۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
10650180685۱۸۰۶۸۵۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10850180686۱۸۰۶۸۶۳دانشکده مدیریت و حسابداری0
10650180687۱۸۰۶۸۷۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10850180688۱۸۰۶۸۸۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
10650180689۱۸۰۶۸۹۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10850191698۱۹۱۶۹۸۷دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۹۱۶۹۹۸کتاب‌خانه مرکزیوجین