طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220200141۲۰۰۱۴۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220200142۲۰۰۱۴۲۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220200143۲۰۰۱۴۳۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710200144۲۰۰۱۴۴۱۴دانشکده حقوق0
10710200145۲۰۰۱۴۵۱۵دانشکده حقوق0
10710200146۲۰۰۱۴۶۱۶دانشکده حقوق0
10710200147۲۰۰۱۴۷۱۷دانشکده حقوق0
10710200148۲۰۰۱۴۸۱۸دانشکده حقوق0
10710200149۲۰۰۱۴۹۱۹دانشکده حقوق0
10220224661۲۲۴۶۶۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224662۲۲۴۶۶۲۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710224663۲۲۴۶۶۳۲۳دانشکده حقوق0
10710224664۲۲۴۶۶۴۲۴دانشکده حقوق0
10710224665۲۲۴۶۶۵۲۵دانشکده حقوق0
10710224666۲۲۴۶۶۶۲۶دانشکده حقوق0
10220226567۲۲۶۵۶۷۳۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220226568۲۲۶۵۶۸۳۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710226569۲۲۶۵۶۹۳۹دانشکده حقوق0
10710226570۲۲۶۵۷۰۳۱۰دانشکده حقوق0
10710226571۲۲۶۵۷۱۳۱۱دانشکده حقوق0
10710226572۲۲۶۵۷۲۳۱۲دانشکده حقوق0
10710226573۲۲۶۵۷۳۳۱۳دانشکده حقوق0
10710226574۲۲۶۵۷۴۳۱۴دانشکده حقوق0
10710226575۲۲۶۵۷۵۳۱۵دانشکده حقوق0
10710226576۲۲۶۵۷۶۳۱۶دانشکده حقوق0
10220231736۲۳۱۷۳۶۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220231737۲۳۱۷۳۷۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710231738۲۳۱۷۳۸۴۳دانشکده حقوق0
10710231739۲۳۱۷۳۹۴۴دانشکده حقوق0
10710231740۲۳۱۷۴۰۴۵دانشکده حقوق0
10710231741۲۳۱۷۴۱۴۶دانشکده حقوق0
10710231742۲۳۱۷۴۲۴۷دانشکده حقوق0
10710231743۲۳۱۷۴۳۴۸دانشکده حقوق0
10710231744۲۳۱۷۴۴۴۹دانشکده حقوق0
10220231745۲۳۱۷۴۵۴۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220239505۲۳۹۵۰۵۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220239506۲۳۹۵۰۶۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710239507۲۳۹۵۰۷۵۳دانشکده حقوق0
10710239508۲۳۹۵۰۸۵۴دانشکده حقوق0
10710239509۲۳۹۵۰۹۵۵دانشکده حقوق0
10710239510۲۳۹۵۱۰۵۶دانشکده حقوق0
10710239511۲۳۹۵۱۱۵۷دانشکده حقوق0
10710239512۲۳۹۵۱۲۵۸دانشکده حقوق0
10710258408۲۵۸۴۰۸۲۷دانشکده حقوق0
10710258409۲۵۸۴۰۹۲۸دانشکده حقوق0
10710258410۲۵۸۴۱۰۲۹دانشکده حقوق0
10710258411۲۵۸۴۱۱۲۱۰دانشکده حقوق0
10710258412۲۵۸۴۱۲۲۱۱دانشکده حقوق0
10710298293۲۹۸۲۹۳۵۹دانشکده حقوق0
10710298294۲۹۸۲۹۴۵۱۰دانشکده حقوق0
10710298295۲۹۸۲۹۵۵۱۱دانشکده حقوق0
10710298296۲۹۸۲۹۶۵۱۲دانشکده حقوق0
10710298297۲۹۸۲۹۷۵۱۳دانشکده حقوق0
10710298298۲۹۸۲۹۸۵۱۴دانشکده حقوق0
10710356248۳۵۶۲۴۸۱۱۰دانشکده حقوق0
10710356253۳۵۶۲۵۳۱۱۱دانشکده حقوق0
10710356249۳۵۶۲۴۹۲۱۲دانشکده حقوق0
10710356254۳۵۶۲۵۴۲۱۳دانشکده حقوق0
10710356250۳۵۶۲۵۰۳۱۷دانشکده حقوق0
10710356255۳۵۶۲۵۵۳۱۸دانشکده حقوق0
10710356251۳۵۶۲۵۱۴۱۱دانشکده حقوق0
10710356256۳۵۶۲۵۶۴۱۲دانشکده حقوق0
10710356252۳۵۶۲۵۲۵۱۵دانشکده حقوق0
10710356257۳۵۶۲۵۷۵۱۶دانشکده حقوق0