طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق مدنی : ایقاع ،نظریه عمومی ، ایقاع معین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220246911۲۴۶۹۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220246912۲۴۶۹۱۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710246913۲۴۶۹۱۳۳دانشکده حقوق0
10710246914۲۴۶۹۱۴۴دانشکده حقوق0
10710246915۲۴۶۹۱۵۵دانشکده حقوق0
10710246916۲۴۶۹۱۶۶دانشکده حقوق0
10710246917۲۴۶۹۱۷۷دانشکده حقوق0
10710246918۲۴۶۹۱۸۸دانشکده حقوق0
10710246919۲۴۶۹۱۹۹دانشکده حقوق0
10710246920۲۴۶۹۲۰۱۰دانشکده حقوق0
10220366020۳۶۶۰۲۰۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220366021۳۶۶۰۲۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10860415199۴۱۵۱۹۹۱۳دانشکده الهیات و ادیان0