طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

‎۳۲ مقاله جغرافیائی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220070565۷۰۵۶۵۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220070566۷۰۵۶۶۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220070567۷۰۵۶۷۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220070568۷۰۵۶۸۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220070569۷۰۵۶۹۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۷۰۵۷۰۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
10810070579۷۰۵۷۹۱۵دانشکده علوم زمین0
10550070580۷۰۵۸۰۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10810070581۷۰۵۸۱۱۷دانشکده علوم زمین0
10810070682۷۰۶۸۲۱۸دانشکده علوم زمین0
10810070683۷۰۶۸۳۱۹دانشکده علوم زمین0
10810120076۱۲۰۰۷۶۲۰دانشکده علوم زمین0