طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سی زیف ومرگ

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220064590۶۴۵۹۰۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220064591۶۴۵۹۱۲کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550064592۶۴۵۹۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550064593۶۴۵۹۳۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220189353۱۸۹۳۵۳۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه