طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کوروش کبير اولين آزاديخواه تاريخ جهان در آثار هنري اروپائيان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۳۳۰۰۹۳۳۴۷۹۳۳۴۷۶دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۳۳۴۸۹۳۳۴۸۷دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۳۳۴۹۹۳۳۴۹۸دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۳۳۵۰۹۳۳۵۰۹دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۳۳۵۱۹۳۳۵۱۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۰۹۳۳۵۲۹۳۳۵۲۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۳۹۷۹۷۲۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۱۰۶۵۰۱۴۴۱۳۳۱۴۴۱۳۳۲۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۱۳۴۱۴۴۱۳۴۲۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۲۰۰۹۸۷۲۰۰۹۸۷۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۰۹۹۰۲۰۰۹۹۰۳۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۰۹۹۱۳۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۳۳۰۱۴۹۰۱۴۱۴۹۰۱۴۳۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۴۹۰۱۵۱۴۹۰۱۵۳۳دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۲۲۰۴۹۱۸۰۴۴۹۱۸۰۴۱۶مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه