طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

معماری و راز جاودانگی: راه بی زمان ساختن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220336687۳۳۶۶۸۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330338315۳۳۸۳۱۵۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330338316۳۳۸۳۱۶۳دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10330338317۳۳۸۳۱۷۴دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10330338318۳۳۸۳۱۸۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10330338319۳۳۸۳۱۹۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330338320۳۳۸۳۲۰۷دانشکده معماری و شهرسازی0
10330338321۳۳۸۳۲۱۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10330338322۳۳۸۳۲۲۹دانشکده معماری و شهرسازی0
10330338323۳۳۸۳۲۳۱۰دانشکده معماری و شهرسازی0
10330338324۳۳۸۳۲۴۱۱دانشکده معماری و شهرسازیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10220340600۳۴۰۶۰۰۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330340601۳۴۰۶۰۱۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10900366926۳۶۶۹۲۶۱۴پژوهشکده علوم محیطی0