طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گياه‌شناسي تشريح عمومي نباتات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10810134087۱۳۴۰۸۷۳دانشکده علوم زمین0
10810134088۱۳۴۰۸۸۴دانشکده علوم زمین0
10810134089۱۳۴۰۸۹۵دانشکده علوم زمین0
10220214817۲۱۴۸۱۷۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220214818۲۱۴۸۱۸۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880214819۲۱۴۸۱۹۸دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880214820۲۱۴۸۲۰۹دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880048524۴۸۵۲۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880307350۳۰۷۳۵۰۱۰دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880307351۳۰۷۳۵۱۱۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0