طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

زمین شناسی عمومی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10810224574۲۲۴۵۷۴۱دانشکده علوم زمینوجین
10810224578۲۲۴۵۷۸۲دانشکده علوم زمین0
10810224579۲۲۴۵۷۹۳دانشکده علوم زمینوجین
10810224580۲۲۴۵۸۰۴دانشکده علوم زمین0
10810224581۲۲۴۵۸۱۵دانشکده علوم زمینوجین
10220224582۲۲۴۵۸۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810237730۲۳۷۷۳۰۷دانشکده علوم زمیندردسترس0
10220249670۲۴۹۶۷۰۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810249671۲۴۹۶۷۱۹دانشکده علوم زمین0
10810249672۲۴۹۶۷۲۱۰دانشکده علوم زمین0
10810249673۲۴۹۶۷۳۱۱دانشکده علوم زمینوجین
10220470864۴۷۰۸۶۴۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220470865۴۷۰۸۶۵۱۳کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه