طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۳۴۶۰۷۰۳۴۶۰۷۰۱دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۵۵۱۲۵۳۵۵۱۲۵۲مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۶۰۷۸۹۳۶۰۷۸۹۳دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۶۶۳۲۷۳۶۶۳۲۷۴مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۴۱۰۲۴۰۴۱۰۲۴۰۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۴۷۸۰۴۲۴۷۸۰۴۲۶مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۵۰۹۴۹۲۵۰۹۴۹۲۷مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۵۰۹۴۹۳۵۰۹۴۹۳۸مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه