طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه تاريخ رياضيات و تاريخ علم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۰۱۴۰۷۱۰۱۴۰۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۱۴۰۸۱۰۱۴۰۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۱۴۰۹۱۰۱۴۰۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۱۴۱۱۱۰۱۴۱۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۱۴۱۳۱۰۱۴۱۳۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۱۴۱۴۱۰۱۴۱۴۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۱۴۱۵۱۰۱۴۱۵۹دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۴۴۰۱۰۱۴۱۶۱۰۱۴۱۶۱۰دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۵۵۰۱۰۱۴۱۷۱۰۱۴۱۷۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۳۳۰۱۰۱۴۱۸۱۰۱۴۱۸۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۰۱۴۱۹۱۰۱۴۱۹۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۶۱۰۱۰۱۴۲۰۱۰۱۴۲۰۱۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۰۱۴۲۱۱۰۱۴۲۱۱۱۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۴۴۰۱۸۵۵۲۶۱۸۵۵۲۶۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۸۵۵۲۷۱۸۵۵۲۷۱۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۵۵۲۸۱۸۵۵۲۸۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه