طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حاج امین الضرب ،تاریخ و سرمایه گذاری صنعتی درایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220216103۲۱۶۱۰۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220216104۲۱۶۱۰۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650216105۲۱۶۱۰۵۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650216106۲۱۶۱۰۶۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650216107۲۱۶۱۰۷۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650216108۲۱۶۱۰۸۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550214814۲۱۴۸۱۴۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550240370۲۴۰۳۷۰۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0