طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220098777۹۸۷۷۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220106905۱۰۶۹۰۵۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220106906۱۰۶۹۰۶۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550106909۱۰۶۹۰۹۱۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220228203۲۲۸۲۰۳۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228204۲۲۸۲۰۴۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228205۲۲۸۲۰۵۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228206۲۲۸۲۰۶۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228207۲۲۸۲۰۷۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650228208۲۲۸۲۰۸۵۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650228209۲۲۸۲۰۹۵۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650228210۲۲۸۲۱۰۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650228211۲۲۸۲۱۱۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650228212۲۲۸۲۱۲۴۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0