طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فتنه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۶۱۴۳۲۶۱۴۳۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۸۵۴۰۸۸۵۴۰۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۰۸۵۴۰۹۸۵۴۰۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۶۸۷۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۱۳۸۵۴۲۱۳۸۵۴۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۴۲۸۲۶۱۴۲۸۲۶۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0