طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

صحرای محشر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۱۰۲۲۹۱۰۲۲۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۸۳۴۱۵۸۳۴۱۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۲۳۵۵۱۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۲۳۵۵۲۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۲۳۵۵۳۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۱۲۳۵۵۴۱۲۳۵۵۴۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۴۱۶۲۶۵۴۱۶۲۶۵۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۱۶۲۶۶۴۱۶۲۶۶۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه