طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نیما و شعر پارسی. بررسی ونقد آثار نیما یوشیج

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220066193۶۶۱۹۳۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220066194۶۶۱۹۴۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220066195۶۶۱۹۵۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220066196۶۶۱۹۶۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550066197۶۶۱۹۷۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550066198۶۶۱۹۸۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0