طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دیوان اشعار شادروان محمدتقی بهار،ملک الشعرا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550083254۸۳۲۵۴۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550083255۸۳۲۵۵۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550084479۸۴۴۷۹۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550103560۱۰۳۵۶۰۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220171154۱۷۱۱۵۴۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020221۲۰۲۲۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550020222۲۰۲۲۲۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220013795۱۳۷۹۵۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220013796۱۳۷۹۶۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220131997۱۳۱۹۹۷۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220179994۱۷۹۹۹۴۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220189275۱۸۹۲۷۵۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220189276۱۸۹۲۷۶۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220414224۴۱۴۲۲۴۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه