طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

قصائد قطعات، رباعیات و مثنویات حافظ، صحت کلمات و اصالت اشعار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220068871۶۸۸۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220068872۶۸۸۷۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220068873۶۸۸۷۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550068874۶۸۸۷۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550068875۶۸۸۷۵۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220188900۱۸۸۹۰۰۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه