طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

قلندرنامه خطیب فارسی ، یا سیرت جمال الدین ساوجی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220182843۱۸۲۸۴۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182844۱۸۲۸۴۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182845۱۸۲۸۴۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220191111۱۹۱۱۱۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220191112۱۹۱۱۱۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220191113۱۹۱۱۱۳۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220191114۱۹۱۱۱۴۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550218575۲۱۸۵۷۵۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550219436۲۱۹۴۳۶۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550346217۳۴۶۲۱۷۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0