طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی: نظریه‌ها و تجربه‌ها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220342507۳۴۲۵۰۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330342564۳۴۲۵۶۴۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330342565۳۴۲۵۶۵۳دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10330349751۳۴۹۷۵۱۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330349752۳۴۹۷۵۲۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10860350979۳۵۰۹۷۹۶دانشکده الهیات و ادیان0
10900367458۳۶۷۴۵۸۷پژوهشکده علوم محیطی0
10750363426۳۶۳۴۲۶۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750363427۳۶۳۴۲۷۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10650431216۴۳۱۲۱۶۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220455727۴۵۵۷۲۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10750475324۴۷۵۳۲۴۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0