طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تماشاگه راز، مباحثی پیرامون شناخت واقعی خواجه حافظ

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۱۲۱۶۱۶۱۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۱۶۱۳۱۶۱۶۱۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۴۱۱۶۲۸۴۱۴دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۴۲۱۶۲۸۴۲۵دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۸۴۴۱۶۲۸۴۴۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۱۶۲۵۹۰۱۶۲۵۹۰۸دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۵۰۱۹۳۳۸۵۱۹۳۳۸۵۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۲۱۱۲۳۱۲۱۱۲۳۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۲۶۵۰۳۷۲۶۵۰۳۷۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0