طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دیوان حکیم فرخی سیستانی.با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست اعلام و لغات و مقابله نسخ معتبر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220022476۲۲۴۷۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220022477۲۲۴۷۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550083021۸۳۰۲۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550083022۸۳۰۲۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220189282۱۸۹۲۸۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550334885۳۳۴۸۸۵۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550363246۳۶۳۲۴۶۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0