طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نقدو بررسی رباعیهای عمر خیام

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220110119۱۱۰۱۱۹۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220110120۱۱۰۱۲۰۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220110121۱۱۰۱۲۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550110122۱۱۰۱۲۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220213918۲۱۳۹۱۸۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220213919۲۱۳۹۱۹۶کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220213920۲۱۳۹۲۰۷کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه