طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شعرالعجم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550201903۲۰۱۹۰۳۱-۲1دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550201904۲۰۱۹۰۴۳-۴-۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550201905۲۰۱۹۰۵۲-۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550201906۲۰۱۹۰۶۳-۴-۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220228986۲۲۸۹۸۶3-4-5۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228987۲۲۸۹۸۷۳-۴-۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228988۲۲۸۹۸۸۲-۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228989۲۲۸۹۸۹۳-۴-۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228990۲۲۸۹۹۰۲-۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220228991۲۲۸۹۹۱1-2۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه