طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

هفت اقلیم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220066600۶۶۶۰۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220066599۶۶۵۹۹۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220066598۶۶۵۹۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550088350۸۸۳۵۰۱دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب تا تاریخ 1399/03/14 در امانت فرد دیگری است.0
10550088351۸۸۳۵۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550088352۸۸۳۵۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550106759۱۰۶۷۵۹۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550106760۱۰۶۷۶۰۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550106761۱۰۶۷۶۱۳۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220106762۱۰۶۷۶۲۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220106763۱۰۶۷۶۳۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220106764۱۰۶۷۶۴۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه