طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شعر و موسیقی در ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۵۷۰۰۲۲۵۷۰۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۲۲۵۷۰۱۲۲۵۷۰۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۲۲۸۴۷۸۲۲۸۴۷۸۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۲۸۴۷۹۲۲۸۴۷۹۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۲۸۴۸۰۶کتاب‌خانه مرکزیوجین