طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شعرالعجم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220069386۶۹۳۸۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220069387۶۹۳۸۷۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220069388۶۹۳۸۸۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220069389۶۹۳۸۹۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220069390۶۹۳۹۰۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550007904۷۹۰۴۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550007905۷۹۰۵۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550007906۷۹۰۶۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550085293۸۵۲۹۳۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0