طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جبهه نجات ملي فلسطين: جبهه انقاذ

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220241303۲۴۱۳۰۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650241304۲۴۱۳۰۴۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650241305۲۴۱۳۰۵۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220239130۲۳۹۱۳۰۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220239131۲۳۹۱۳۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220239132۲۳۹۱۳۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710245256۲۴۵۲۵۶۷دانشکده حقوق0
10710245257۲۴۵۲۵۷۸دانشکده حقوق0
10710245258۲۴۵۲۵۸۹دانشکده حقوقوجین
10810268088۲۶۸۰۸۸۱۱دانشکده علوم زمین0