طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پرونده اسرائيل و صهيونيسم سياسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220201228۲۰۱۲۲۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220201229۲۰۱۲۲۹۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650206038۲۰۶۰۳۸۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650206039۲۰۶۰۳۹۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650206040۲۰۶۰۴۰۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650206041۲۰۶۰۴۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650212355۲۱۲۳۵۵۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650212356۲۱۲۳۵۶۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650212357۲۱۲۳۵۷۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650212358۲۱۲۳۵۸۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550212359۲۱۲۳۵۹۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550212361۲۱۲۳۶۱۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220214428۲۱۴۴۲۸۱۵کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650244730۲۴۴۷۳۰۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650244731۲۴۴۷۳۱۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0