طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تروریسم مقدس اسرائیل، پژوهشی براساس یادداشتهای خصوصی شارت و سایراسناد و مدارک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220208431۲۰۸۴۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220208432۲۰۸۴۳۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650208433۲۰۸۴۳۳۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650211031۲۱۱۰۳۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650211032۲۱۱۰۳۲۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650211033۲۱۱۰۳۳۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650211034۲۱۱۰۳۴۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650243415۲۴۳۴۱۵۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650243416۲۴۳۴۱۶۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220243417۲۴۳۴۱۷۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550243413۲۴۳۴۱۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550243414۲۴۳۴۱۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0