طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ انقلاب فلسطین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650184811۱۸۴۸۱۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650198002۱۹۸۰۰۲۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650198003۱۹۸۰۰۳۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650198004۱۹۸۰۰۴۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650198005۱۹۸۰۰۵۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220198006۱۹۸۰۰۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650208764۲۰۸۷۶۴۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220208767۲۰۸۷۶۷۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550208768۲۰۸۷۶۸۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550208769۲۰۸۷۶۹۱۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220233792۲۳۳۷۹۲۲۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه