طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

صحيفه انقلاب، وصيت‌نامه سياسي الهي رهبر کبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيه‌الله‌العظمي امام خميني ق

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۳۳۱۲۲۲۳۳۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۲۳۳۱۳۲۲۳۳۱۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۲۳۳۱۴۲۲۳۳۱۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۲۲۳۳۱۵۲۲۳۳۱۵۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۳۳۰۲۲۳۳۱۶۲۲۳۳۱۶۵دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۸۸۰۲۲۳۳۱۷۲۲۳۳۱۷۶دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۴۴۰۲۲۳۳۱۸۲۲۳۳۱۸۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۲۳۳۱۹۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۸۱۰۲۲۳۳۲۰۲۲۳۳۲۰۹دانشکده علوم زمین0
۱۰۷۱۰۲۲۳۳۲۱۲۲۳۳۲۱۱۰دانشکده حقوق0
۱۰۵۵۰۲۲۳۳۲۴۲۲۳۳۲۴۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۲۲۳۳۲۵۲۲۳۳۲۵۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۲۳۳۲۶۲۲۳۳۲۶۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۱۰۲۲۳۳۲۲۲۲۳۳۲۲۱۱دانشکده حقوق0
۱۰۵۵۰۲۲۳۳۲۳۲۲۳۳۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0