طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گزارش ایران : قاجاریه و مشروطیت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220208738۲۰۸۷۳۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650208739۲۰۸۷۳۹۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650208740۲۰۸۷۴۰۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220221828۲۲۱۸۲۸۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220221829۲۲۱۸۲۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650233630۲۳۳۶۳۰۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650233631۲۳۳۶۳۱۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650233632۲۳۳۶۳۲۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550233633۲۳۳۶۳۳۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550233635۲۳۳۶۳۵۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
119010500634500634بنیاد رواقی0
119010500656500656بنیاد رواقی0