طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ سیاسی ساسانیان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220213072۲۱۳۰۷۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220213073۲۱۳۰۷۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220213074۲۱۳۰۷۴۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550213075۲۱۳۰۷۵۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550214776۲۱۴۷۷۶۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550214778۲۱۴۷۷۸۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550214779۲۱۴۷۷۹۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550214781۲۱۴۷۸۱۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550213076۲۱۳۰۷۶۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550213071۲۱۳۰۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0