طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ایران در زمان ساسانیان: تاریخ ایران ساسانی تا جمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220070031۷۰۰۳۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550075032۷۵۰۳۲۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10330075903۷۵۹۰۳۱۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075904۷۵۹۰۴۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10550075905۷۵۹۰۵۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550075907۷۵۹۰۷۱۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220080622۸۰۶۲۲۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080623۸۰۶۲۳۲۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650080625۸۰۶۲۵۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550083380۸۳۳۸۰۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550083381۸۳۳۸۱۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220020980۲۰۹۸۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020982۲۰۹۸۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220020983۲۰۹۸۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220019191۱۹۱۹۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220021644۲۱۶۴۴۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182117۱۸۲۱۱۷۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220171674۱۷۱۶۷۴۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه