طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقالات ايرانشناسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220235988۲۳۵۹۸۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220235989۲۳۵۹۸۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330235990۲۳۵۹۹۰۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330235991۲۳۵۹۹۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10330235992۲۳۵۹۹۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10550235993۲۳۵۹۹۳۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550235994۲۳۵۹۹۴۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10810235996۲۳۵۹۹۶۱۰دانشکده علوم زمینوجین
10810235997۲۳۵۹۹۷۱۱دانشکده علوم زمین0
10810235998۲۳۵۹۹۸۱۲دانشکده علوم زمین0
10220296870۲۹۶۸۷۰۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه