طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فرهنگ آباديهاي کشور،بر اساس نتايج سرشماري عمومي آبانماه ‎۱۳۴۵

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10810165166۱۶۵۱۶۶۱۶دانشکده علوم زمین0
10810165176۱۶۵۱۷۶۱۷دانشکده علوم زمین0
10810165174۱۶۵۱۷۴۱۸دانشکده علوم زمین0
10810165171۱۶۵۱۷۱۲۱دانشکده علوم زمین0
10810165169۱۶۵۱۶۹۲۲دانشکده علوم زمین0
10810165178۱۶۵۱۷۸۲۳دانشکده علوم زمین0
۱۶۵۱۶۴۲۴مرجع کتابخانه مرکزی
۱۶۵۱۶۵۲۵مرجع کتابخانه مرکزی
۱۶۵۱۷۳۲۶مرجع کتابخانه مرکزی
۱۶۵۱۷۵۱۹مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۰۹مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۰مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۱مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۲مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۳مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۴مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۵مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۶مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۷مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۸مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۱۹۱۱مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۱مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۲مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۳مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۴مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۵مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۶مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۷مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۸مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۲۹مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۳۰مرجع کتابخانه مرکزی
10810028032۲۸۰۳۲دانشکده علوم زمین0
10810028033۲۸۰۳۳دانشکده علوم زمین0
10810028034۲۸۰۳۴دانشکده علوم زمین0
۲۸۰۳۶مرجع کتابخانه مرکزی
۲۸۰۴۴مرجع کتابخانه مرکزی