طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سفرنامه ابن‌بطوطه، رحله ابن‌بطوطه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330172556۱۷۲۵۵۶۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330172557۱۷۲۵۵۷۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330172558۱۷۲۵۵۸۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330172559۱۷۲۵۵۹۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330172560۱۷۲۵۶۰۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330172561۱۷۲۵۶۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10220171669۱۷۱۶۶۹۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220171670۱۷۱۶۷۰۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220010384۱۰۳۸۴۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060978۶۰۹۷۸۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060979۶۰۹۷۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060980۶۰۹۸۰۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220060981۶۰۹۸۱۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550060982۶۰۹۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220013610۱۳۶۱۰۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550085873۸۵۸۷۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10330149025۱۴۹۰۲۵۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330149026۱۴۹۰۲۶۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10550120953۱۲۰۹۵۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650460931۴۶۰۹۳۱۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
108602551932551937دانشکده الهیات و ادیان0
1055054626154626114دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054560554560528دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0