طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اربابهای اقچارساز

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220224381۲۲۴۳۸۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224382۲۲۴۳۸۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224383۲۲۴۳۸۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224384۲۲۴۳۸۴۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224385۲۲۴۳۸۵۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220224386۲۲۴۳۸۶۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550224387۲۲۴۳۸۷۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550224388۲۲۴۳۸۸۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550224389۲۲۴۳۸۹۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550224390۲۲۴۳۹۰۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0