طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کمدی الهی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220015651۱۵۶۵۱۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220015652۱۵۶۵۲۳۳کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650014208۱۴۲۰۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650014209۱۴۲۰۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650014210۱۴۲۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070777۷۰۷۷۷۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550086619۸۶۶۱۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086620۸۶۶۲۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550103535۱۰۳۵۳۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220101895۱۰۱۸۹۵۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220101896۱۰۱۸۹۶۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220101897۱۰۱۸۹۷۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550101920۱۰۱۹۲۰۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550101921۱۰۱۹۲۱۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220015650۱۵۶۵۰۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220319988۳۱۹۹۸۸۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220319989۳۱۹۹۸۹۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220319990۳۱۹۹۹۰۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550320057۳۲۰۰۵۷۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550320059۳۲۰۰۵۹۳۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550304012۳۰۴۰۱۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
1055030401430401431دانشکده ادبیات و علوم انسانی0