طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مباني طراحي شهري

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330268596۲۶۸۵۹۶۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330268597۲۶۸۵۹۷۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330268598۲۶۸۵۹۸۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330268599۲۶۸۵۹۹۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330253921۲۵۳۹۲۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10330253922۲۵۳۹۲۲۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330253923۲۵۳۹۲۳۷دانشکده معماری و شهرسازی0
10330253924۲۵۳۹۲۴۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10330253925۲۵۳۹۲۵۹دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10810272863۲۷۲۸۶۳۱۰دانشکده علوم زمین0
10220284102۲۸۴۱۰۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810397593۳۹۷۵۹۳۱۲دانشکده علوم زمین0
10810452996۴۵۲۹۹۶۱۳دانشکده علوم زمین0