طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقدمه ای بر مبانی <برنامه ریزی شهری>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۱۰۲۶۶۳۲۵۲۶۶۳۲۵۱دانشکده علوم زمیندردسترس0
۱۰۸۱۰۲۶۶۳۲۶۲۶۶۳۲۶۲دانشکده علوم زمیندردسترس0
۱۰۲۲۰۲۶۶۳۲۷۲۶۶۳۲۷۳کتاب‌خانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۳۳۰۲۶۸۶۱۲۲۶۸۶۱۲۴دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0
۱۰۳۳۰۲۶۸۶۱۳۲۶۸۶۱۳۵دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0
۱۰۳۳۰۲۶۸۶۱۴۲۶۸۶۱۴۶دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0
۱۰۳۳۰۲۶۸۶۱۵۲۶۸۶۱۵۷دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0
۱۰۲۲۰۳۸۰۰۶۴۳۸۰۰۶۴۸کتاب‌خانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۲۸۲۷۷۶۲۸۲۷۷۶۹دانشکده علوم زمیندردسترس0
1081054457954457910دانشکده علوم زمیندردسترس0
1081047796947796911دانشکده علوم زمیندردسترس0
1081055725655725612دانشکده علوم زمیندردسترس0