طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220253286۲۵۳۲۸۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330253287۲۵۳۲۸۷۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330253288۲۵۳۲۸۸۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330253289۲۵۳۲۸۹۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330253290۲۵۳۲۹۰۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10810365624۳۶۵۶۲۴۶دانشکده علوم زمین0
10900388762۳۸۸۷۶۲۷پژوهشکده علوم محیطی0
10220379612۳۷۹۶۱۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810397589۳۹۷۵۸۹۹دانشکده علوم زمین0
10550279588۲۷۹۵۸۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0