طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شیمی معدنی، اصول ساختمان و فعالیت شیمیائی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۰۱۷۴۱۲۰۱۷۴۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۵۲۲۷۲۰۵۲۲۷۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۸۱۸۱۲۰۸۱۸۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۹۷۳۹۱۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۰۹۷۳۸۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۴۴۰۲۰۹۷۴۰۲۰۹۷۴۰۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۸۱۸۰۱۷مرکز تحقیقات شیمی
۱۰۲۲۰۲۵۱۰۰۵۲۵۱۰۰۵۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۰۰۶۲۵۱۰۰۶۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۰۰۷۲۵۱۰۰۷۱۱۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۵۱۰۰۹۲۵۱۰۰۹۱۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۱۷۴۲۱۲دانشکده علوم ریاضیوجین
۲۵۱۰۰۸۱۱۱دانشکده علوم ریاضیوجین
۱۰۴۴۰۲۷۳۷۸۷۲۷۳۷۸۷۱۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه