طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شيمي تجزيه کمي معدني به انضمام مباني تجزيه دستگاهي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220206829۲۰۶۸۲۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440206830۲۰۶۸۳۰۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440206831۲۰۶۸۳۱۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440203927۲۰۳۹۲۷۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440203928۲۰۳۹۲۸۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440203929۲۰۳۹۲۹۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220208173۲۰۸۱۷۳۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۸۱۷۲۱۸مرکز تحقیقات شیمی
10220209741۲۰۹۷۴۱۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440209742۲۰۹۷۴۲۱۱۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220218711۲۱۸۷۱۱۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440273491۲۷۳۴۹۱۱۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه