طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شيمي تجزيه کمي معدني به انضمام مباني تجزيه دستگاهي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220206829۲۰۶۸۲۹۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440206830۲۰۶۸۳۰۱۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440206831۲۰۶۸۳۱۱۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440203927۲۰۳۹۲۷۱۴دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440203928۲۰۳۹۲۸۱۵دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440203929۲۰۳۹۲۹۱۶دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220208173۲۰۸۱۷۳۱۷کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۸۱۷۲۱۸مرکز تحقیقات شیمی
10220209741۲۰۹۷۴۱۱۹کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440209742۲۰۹۷۴۲۱۱۰دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220218711۲۱۸۷۱۱۱۱۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440273491۲۷۳۴۹۱۱۱۵دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه