طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مکانیک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220144673۱۴۴۶۷۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440144674۱۴۴۶۷۴۲دانشکده علوم ریاضیوجین
10440144675۱۴۴۶۷۵۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440144676۱۴۴۶۷۶۴دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440188986۱۸۸۹۸۶۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440188987۱۸۸۹۸۷۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440188988۱۸۸۹۸۸۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440252818۲۵۲۸۱۸۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440263541۲۶۳۵۴۱۹دانشکده علوم ریاضیوجین
10440263542۲۶۳۵۴۲۱۰دانشکده علوم ریاضیوجین
10440263543۲۶۳۵۴۳۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه