طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دوره فیزیک برکلی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۱۴۲۸۴۲۱۴۲۸۴۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۴۲۸۵۲۱۴۲۸۵۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۷۳۴۱۲۱۷۳۴۱۲۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۷۳۴۲۲۱۷۳۴۲۲۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۱۷۳۴۳۲۱۷۳۴۳۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10510217344۲۱۷۳۴۴۲۶دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۲۲۰۱۵۰۳۶۱۱۵۰۳۶۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۰۳۶۲۱۵۰۳۶۲۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۰۳۶۳۱۵۰۳۶۳۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۲۱۹۱۱۰۲۱۹۱۱۰۲۸دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۲۱۹۱۱۲۲۱۹۱۱۲۲۱۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۴۱۷۵۸۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین